MrChoke.Org

บันทึกสีดำ

Month: April, 2006

รบ..

คำที่เจ็ด (ขอเป็นคำสุดท้ายละ) ในเพลง “โจใจ” คือคำว่า “รบ”
หลายคนได้ยินคำว่ารบแล้วมักจะนึกว่าเป็นเรื่องใหญ่โต แต่คนใต้คำว่ารบนี่ใช้ได้ตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบจริงๆ ความหมายของคำว่ารบจะครอบคลุมดังนี้ กวน, ทะเลาะ และ รบรา (สงคราม)

ตัวอย่าง
ผัวฉานมันรบทั้งคืนไม่ได้หลับได้นอนนิ๊ : สามีของฉันกวนทั้งคืนไม่ได้หลับได้นอน
ถ้าไม่ห้ามไว้นะได้รบกับบาวนั้นแม่น : ถ้าไม่ห้ามไว้คงได้ต่อยกับหนุ่มคนนั้นแน่ๆ
เป็นพี่น้องกันอย่ารบกัน : เป็นพี่น้องกันอย่าทะเลาะกัน

แลท่า..

คำที่หกในเพลง “โจใจ” คือคำว่า “แลท่า”
คำว่า “แลท่า” แปลยากเหมือนกันความรู้สึกลึกๆ มันเข้าใจแต่พอให้ความหมายเป็นภาษากลางนี่ในก็ยากอยู่เหมือนกัน สรุปได้ว่าคำคำนี้หมายความว่า “ท่าทาง,ส่อเค้า และ สงสัย (อาจมีอีก)”

ตัวอย่าง:
แลท่าบาวนั้นจะเล่นยา : ท่าทางหนุ่มคนนั้นจะติดยา
แลท่าฝนจะตกหนัก : สงสัยฝนจะตกหนัก
แลท่าการเลือกตั้งจะโมฆะ : ส่อเค้าว่าการเลือกตั้งจะโมฆะ

ดายของ

คำที่สี่ ในเพลง “โจใจ” คือคำว่า “ดายของ”
คำว่าดายของแปลตรงก็คือเสียดายนั้นเอง

ตัวอย่าง
ฮาย…แลกวาไปเห็นสาวคนนั้นสวยได้แรงแต่ดายของมีผัวเสียแล้ว!!

แปล
เฮ้อ…เมื่อวานไปเจอสาวคนหนึ่งสวยมากแต่เสียดายมีสามีเสียแล้ว!!

หา…

คำที่สามในเพลง “โจใจ” คือคำที่นำหน้าด้วยคำว่า หา…
คำว่า หา.. นำหน้าคำไหนคำนั้นจะเป็นการปฏิเสธ พูดง่ายๆ ก็จะกลายเป็น ไม่…นั้นเอง

ตัวอย่าง
หายอม : ไม่ยอม
หาใช่ : ไม่ใช่
หานอน : ไม่นอน

บางถิ่นจะใช้คำว่า หมา หรือ ไหม้
เช่น
หายอม : หมายอม , ไหม้ยอม
หาใช่ : หมาใช่, ไหม้ยอม
หานอน : หมานอน, ไหม้นอน

หมึงสา

อีกคำหนึ่งในเพลง “โจใจ” คือคำว่า “หมึงสา
หมึงสา เป็นคำลงท้ายประโยคความหมายประมาณว่า สงสัยจะ …. มั้ง (แปลยากอีกแล้ว) มั้งมีก็ได้ไม่มีก็ได้
ตัวอย่าง
พ่อ: แม่ลูกไขไปไหนอะไม่เห็นตั้งแต่หัวหวางแล้ว
แม่: ไปบ้านดอนกับเพื่อนหมึงสา

แปล
พ่อ: แม่ลูกหายไปไหนเหรอไม่เห็นตั้งแต่เช้ามืดแล้ว
แม่: สงสัยจะไปบ้านดอนกับเพื่อนมั้ง

หมายเหตุ: หัวหวาง (หัวหว่าง) หัวรุ่ง ไก่ขัน อาจจะพูดต่างกันบ้างในบางถื่นแต่ความหมายเหมือนกัน คือ เช้ามืด