จะต่อสู้กับอำนาจเงินตรา….

เพื่อนพ้องทุกท่านบ้านเมืองเราตอนนี้น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งหากเรามัวห่วงแต่ตัวเองแล้วชาติจะอยู่อย่างไร ? การต้องสู้ด้วยสันติ แสดงออกด้วยเจตนาบริสุทธิ์ เพื่อแสดงให้กลุ่มคนที่กำลังคิดรวบอำนาจ เผด็จการในคราบประชาธิปไตย เหยียย่ำคนจนด้วยเงินตรา ปิดหูปิดตาชาวรากหญ้าด้วยถ้อยคำมุสา หลอกล่อด้วยอามิสสินจ้าง ซ้ำเติมความยากจนให้กับฐานเสียงที่มันเหยียบหัวขึ้นเถลิงเสวยอำนาจได้เห็นพลังมวลชนที่ต่อสู้เพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อเผ่าพันธุ์ชาติไทยของเรา เรารอแต่ดูไม่ได้อีกต่อไปแล้วมันไม่ได้สำนึกถึงการกระทำ ความขัดแย้งแผ่ขยายออกไปทั่วประเทศ เราคนไทยอย่าหลงเชื่อคำลงของมัน จงร่วมใจกันทำเพื่อส่วนรวมเถิด อย่าให้คนคนเดียวต้องทำให้ประเทศชาติต้องแตกแยกไปมากกว่านี้ ถึงท่านจะรักยกย่องมันก็จงตัดใจคิดซะว่าลูกหลานเกเร ท่านรักลูกต้องสั่งสอนในทางที่ถูกต้อง