วาทะ

"Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country."

"จงอย่าถามว่าประเทศชาติจะให้อะไรแก่ท่าน แต่จงถามตัวท่านเองว่าท่านจะทำอะไรให้ประเทศชาติ"

จอห์น เอฟ. แคนเนดี

วาทะข้างบนเป็นวาทะที่ผมได้ฟัง หรือ ได้อ่านแล้วรู้สึกดีทุกครั้ง และผมคิดว่าใช้ได้ดีกับสังคมทุกๆ สังคม การที่เราเฝ้ารอรับการช่วยเหลือจากสังคม ไม่ว่าจะระดับไหนเป็นสิ่งที่เห็นแก่ตัวเป็นอย่างยิ่ง ในเมื่อเรายังสามารถมีเรี่ยวแรงความสามารถที่จะทำงานเพื่อตัวเองได้ก็คงไม่เป็นเรื่องที่ลำบากมากนักที่จะเสียสละเวลา ให้กับสังคมบ้าง หลายคนอาจมองว่าสังคมไม่ดีแล้วเราจะทำไปทำไม อันนี้ก็ไม่รู้นะ หรือเพราะทุกคนรอรับกระมัง สังคมไม่ได้ไม่ดีเพราะตัวมันเองหรอก เพราะเรานี่แหละ….