ลูกพระบิดา

"ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพให้บริสุทธิ์"
พระบิดา – สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ปรัญชานี้เราชาวลูกพระบิดาท่องกันมาตั้งแต่สมัยเรียน จำได้บ้างไม่ได้บ้าง ส่วนใหญ่จะจำไม่ค่อยได้ ผมเองก็เป็นศิษย์ ม.สงขลา จำได้ว่าให้มองคนอื่นก่อนตัวเอง ทำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่พยายามดำเนินตามปรัชญานี้ให้มากที่สุด เลยอยากให้หลายๆ คนในบ้านนี้เมืองนี้ได้ยึดถือบ้างถึงแม้จะทำไม่ได้ แต่ก็แค่ได้ทำบ้าง ถึงมีแนวของตัวเอง ก็ขอแค่ลองแนวนี้บ้างบ้านเมืองเราก็อาจจะดีขึ้น