ชื่อ tis620 –> utf8

วันนี้เปิดอ่าน files จาก filesystem ที่เคยใช้กับ LinuxTLE 7.0 ซึ่งใช้ Locale TIS-620 เลยอ่านชื่อที่เป็นภาษาไทยไม่ออก เลยใช้คำสั่งแบบถึกๆ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไว้ และบันทึกไว้กันลืม

$  ls|while read a;do  mv $a $(echo $a|iconv -ftis620 -tutf8); done

version 2:

$ ls|while read a;do  if [ "x$a" != "x$(ec$a|iconv -ftis620 -tutf8)" ]; then   mv "$a" "$(echo $a|iconv -ftis620 -tutf8)"; fi done