ขออโหสิกรรม

กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม
——————-
กรรมทั้ง ๓ นี้ ที่ข้าพเจ้าได้สบประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกินต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดี แกล้งก็ดี หรือมิได้แกล้งก็ดี ขอท่านจงอโหสิกรรมนี้ ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป
จนตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานะปัจจะโย โหตุ
——————–

 

 

เข้าสู่ร่มแห่งธรรมเป็นเวลา ๓ เดือน

๒๐ ก.ค. ๕๐