บางสิ่งในใจ…

“คืนคอนเอนกายซึมซับไอดิน คืนถิ่นถวิลหาอาทร
คืนบ้านที่เสมอสมรสบ่รอน คืนคอนเถิดหนาบินหลาดง”
14/07/54 02:00

“ณ ที่นี่แดนนี้บ่มีฉัน ตลกครันฉันฝืนยืนเฝ้าหา
ปรุงแต่งแข่งขันนั้นมายา อนิจจาฉันตื่นยืนเดียวดาย…”
14/07/54 02:15